-

mooj : spoza krainy niemocy

Komentarze użytkownika

@Patent CO2 na zdrową wątrobę (8 stycznia 2019 09:17)

Gdyby ślad takiej prawidłowości (zależność cen pum w detalu od wyników jakości powietrza w danej okolicu) pojawił się w mediach, to kwestia obecności smogu w przekaziorach umarłaby śmiercią naturalną

naturalną dla większości trendów w mediach - tj poprzez morderstwo/wyciszenie:)

mooj
8 stycznia 2019 23:41

@Niezdrowa woda, czyli warszawska kranówka (8 stycznia 2019 16:59)

Nie wiem jakiego okresu dotyczą zastrzeżenia.

Normy niejednokrotnie były przekraczane (niewiele, ale jednak były). Można było reklamować na podstawie oficjalnych wyników (skutkowało to na ogół bonifikatą w wysokości zależnej ile parametrów/ kategorii było przekroczonych)

Niektóre wspólnoty mieszkaniowe zdecydowały się na niezależne badania w niezależnych, a certyfikowanych laboratoriach (zdarzyło mi się inicjować i prowadzić takie działania , ale to ładnych parę lat temu). Nie było znaczących różnic pomiędzy wynikami.

Ryzyko jest (przekręt niewykonania wszystkich badań na zewnątrz pomimo ich opłacenia, brak dokumentacji), ale nie wydaje mi się, że wewnętrzne MPWiK plus zlecane przez klientów (choć sporadycznie) plus subiektywne ...

mooj
8 stycznia 2019 23:23

@Mickiewicza Adama powieść science-fiction (22 grudnia 2018 18:33)

W Rzeczpospolitej w zasadzie spisów ludności nie było: spisy podatkowe obejmowały właścicieli nieruchomości/płatników podatków. Zdarzały się bardziej dokładne, lokalne lub ograniczone podług innych kryteriów (spisy ewangelików, żydów, parafian z danej parafii/dekanatu), jednak nie miały one nigdy charakteru powszechnego. U schyłku istnienia państwa były próby uporządkowania posiadanych informacji i pozyskania nowych.

W wielu innych państwach takei spisy miały wieloletnią, (ba! wielowiekową !) tradycję. 

Być może Mickiewicz, gdy spotkał się na emigracji z niespotykaną u nas w kraju wolnych ludzi - Polsce; praktyką gromadzenia, przechowywania, obróbki, wykorzystania informacji o mieszkańcach - rozwinął to p ...

mooj
22 grudnia 2018 23:25

@Mickiewicza Adama powieść science-fiction (22 grudnia 2018 18:33)

zastąpienie nazwisk liczbami o hierachicznym charakterze to jest jednak zupełnie co innego niż elektroniczna ewidencja ludności:)

mooj
22 grudnia 2018 22:03

@Nieuzasadnione analogie czyli św. Jan i Barabasz (19 grudnia 2018 10:16)

Uważam, że dużo później zaczął poważnie przeszkadzać. Jeśli nie 39, to maks 38. Deportacja to działania jak wobec towarzyszy wyjechanych z PRL w 47-57... nie świadczy praktycznie o niczym

mooj
20 grudnia 2018 07:06

@Nieuzasadnione analogie czyli św. Jan i Barabasz (19 grudnia 2018 10:16)

no nie wiem

Trocki został b. szybko zlikwidowany. Nie minął długi czas (liczony w miesiącach maks w kwartałach) od demaskatorskich tektów o szykowaniu wojny do egekucji. Wcześniej nikomu nie wadził, specjalnych tajemnic żadnych nie zdradzał, raczej wspierał budowanie narracji o skutecznym, choć brutlanym przywództwie w sowieckiej Rosji. Zmieniło się to gdzieś z początkiem 39 roku - zaczął konkretnie pisać o najbliższych planach, zginął niedługo później.

mooj
19 grudnia 2018 22:25

@Pan Reymont zabiera głos (14 grudnia 2018 19:29)

Otóż problem w tym, że przy braku testamentu (i tu jest poważny "?") po mężu, gdy brak dzieci, żona nie dziedziczy.  Rodzeństwo Władysława- o ile mi wiadomo - zgłaszało pretensje o nienależyte rozliczenie majątku po zmarłym. A sprzedaż (nie do końca jasna i pośpieszna) pozostaej nieruchomości Reymontowskiej chyba budziła wątpliwości od początku. I Czeszer był w to zaangażowany mocno.

Akt małżeństwa nie wspomina (ale nie musiał, gdyż zawierany było ppoza Królestwem Polskim) o jakiejś intercyzie.

mooj
16 grudnia 2018 13:51

@Czym młody ksiądz różni się od młodego Araba? (14 grudnia 2018 09:21)

i pozamiatane:)

jeśli ludziska nie zapomną przez weekend:(

mooj
14 grudnia 2018 23:16

@Czym młody ksiądz różni się od młodego Araba? (14 grudnia 2018 09:21)

jeśłi statut nie określa ministra nadzorującego, to powinien doprecyzować to sąd rejestrowy (wyznaczyć ministerstwo)

z fundacjami gorzej pod tym względem niż ze stowarzyszeniami - bywa, że sąd akceptuje statut bez określenia właściwegoministra jako nadozrującego i też sam go nie "wyznacza"

mooj
14 grudnia 2018 23:07

@Pan Reymont zabiera głos (14 grudnia 2018 19:29)

..a mnie cały czas zastanawia co się stało z m.in. noblowską nagrodą po śmierci lauerata

jeśli bez testamentu, a bezpotomnie, to kodeksowo powinno rodzeństwo nie żona (ślub poza Królestwem, i chyba w Królestwie nie zarejestrowany) brak wzmianki o intercyzie

jakieś pierepałki z dziedziczeniem były, żona dość jednak "środowiskowa" była, niekoniecznie było tak, że Reymont zupełnie spoza,obok i bez kontaktów

może ktoś coś (np przy okazji praw autorskich) natknął się na pełną treść (wraz z uzasadnieniem, niekoniecznie pełne akta) postępowania spadkowego?

mooj
14 grudnia 2018 21:56

@Dlaczego Piotr Tryjanowski, a nie Kinga Rusin (11 grudnia 2018 21:00)

ależ proszę bardzo, "nie zginać- będzie służył latami"

nie wiem czy nie bardziej ryzykowny jest pomysł, by 80% powierzchni obecnej Polski stanowiły lasy

przy czym - okiem laika - 33% nie wydaje się zagrożeniem. Bardziej obawiam się przyjmowania pewnych "bezwzględnych" wskaźników w ciemno, na wiarę, niż zwiększenia powierzchni lasów o 10% w stosunku do dziś. Składanie deklaracji "wskaźnikowych", które pewnie są jakimiś sankcjami opatrzone (czyli zaciąganie zobowiązań bez względu na rozwój sytuacji) samo w sobie jest groźne. Co nam z tego (w rozumieniu "rozliczenia emisji etc") przyszło, że lasów - jako jednego z niewielu zasobu - nie zmarnowaliśmy? Co z tego, że zwiększyła się powierzchnia i nadal ...

mooj
12 grudnia 2018 20:40

@Dlaczego Piotr Tryjanowski, a nie Kinga Rusin (11 grudnia 2018 21:00)

" A w roku 2070 lesistosc wyniesie 80% powierzchni."

to tylko kwestia granic kraju:) nie musi być to wszak 80% z niecałych 313 tys km2, może być np (103 200 km2 +- zmiana pow. lasów)/ (312 679 +- zmiana powierzchni państwa)

w wersji optymistycznej (delta>0) najbliższy las, który umożliwiłby zmianę do 80% jest dość daleko, ale tę drogę wielu Polaków już pokonywało

mooj
12 grudnia 2018 02:25

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

To każdy, dowolny temat od "odwęglenia" przez gaz i całą energetykę, transport, żywność , migracje, składowanie śmieci, ograniczenie prędkości na drogach do prostej decyzji zakupowej w sklepie osiedlowym  można takim "Co my tak naprawdę możemy? [bo to element układanki, który jak i pozostałe nie przez nas układany]" lub tekstem b. szefa wywiadu o niczym zamknąć, wystarczy jeden uniwersalny "płaszczyzna platformy umowy społecznej .." i wklejać pod każdym

byle SN nie przerodziła się w platformę do opinii j.w. :)

Co my możemy? B. wiele w przypadku zagrożenia (i szansy) migracją z Ukrainy możemy. Nie jest to hipotetyczne, a udowodnione tym co od kilku lat się dzieje w Polsce. I mogliśmy i możemy - na poziomie państwa, branż, przedsi ...

mooj
6 grudnia 2018 13:10

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

moje z 21:44 do tomciob miało być jako odpowiedź na wypowiedź z 20:12

mooj
5 grudnia 2018 21:45

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

a moim zdaniem to bardzo słaby tekst byłego szefa Agencji Wywiadu 

może ze względu na zaszłości musi być taki, ale nie wnosi nic jak King skomentował "radykalne podniesienie zdolności Europy do stawienia czoła wyzwaniom" ..PŁASZCZYZNA PLATFORMY UMOWY SPOŁECZNEJ PODPARTA PAKIETEM DORAŹNYCH ŚRODKÓW

"Procesy zachodzące na łonie NATO mają jednak swoją specyficzną dynamikę, będącą wypadkową szeregu różnych czynników, na czele jednak z militarną naturą organizacji."

a tu konkretną tezę stawia Jacek Jarecki: nie jesteśmy jako społeczeństwo gotowi na jakąkolwiek reakcję

mooj
5 grudnia 2018 21:44

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

rozwinę 

wydaje mi się, że w 2016 przedstawiało się to mniej więcej tak:

 

 

A - wyraźnie ujemny przyrost:

Bułgaria-6

Litwa-3,7

Chorwacja-3,4

Łotwa-3,4

Węgry-3,2

Rumunia-2,9

Grecja-2,4

Portugalia-2,3

Włochy-2,3

Niemcy-1,4

Estonia-1

 

B: okolice zera

Finlandia-0,2

Polska-0,2

Hiszpania0

Słowenia0,3

 

C: zauważalny (co nie znaczy duży) dodatni

Czechy0,5

Austria0,8

Słowacja1

Belgia1,2

Holandia1,4

Dania1,5

Malta2,5

Szwecja2,7

W. Brytania2,7

Francja2,8

Luksemburg3,6

Cypr4,7

Irlandia7

 

przy czym tylko Irlandię (lidera) ja osobiście , ze względu na strukturę urodzeń w pozostałych, uznałbym za godne porównania, reszta to albo bezdyskusyjnie zwią ...

mooj
4 grudnia 2018 14:09

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

Domyślam się, że masz na myśli "nie jesteśmy gotowi do jakichkolwiek aktywnych działań "tam"". Wydaje się, że nie jesteśmy gotowi mentalnie na żaden scenariusz:( ani na działanie "tam" w ramach jakiejś wielonarodowej misji pod sztandarem UN, ani NATO, ani innych "formatów"; niestety także na skutek braku działania "tam" nie jesteśmy gotowi.

Przy zaniechaniu: nie sądzę, by Niemcy postąpili z uchodźcami (wtedy faktycznymi) z Ukrainy inaczej niż z Czeczeniami - zawrócą ich do Polski: piewrszego kraju bezpiecznego. I zaczną "negocjować" utrzymanie , jakieś transfery pieniężne unijne, gorzej jak uzależnią od np nadzoru (zamknięte obozy, brak podejmowania pracy w Polsce) czy nadzoru pełnionego przez Bundeswehrę w Po ...

mooj
4 grudnia 2018 13:58

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

Zgoda, ale gotowość to nie tylko plan w szufladzie. Skłonność społeczeństwa do zaakceptowania rozwiązań też jest istotna, też jest elementem gotowości. Czasem nawet decydująca. Stąd, wydaje mi się, że nie można wszystkiego sprowadzać do "za setkami pancernych drzwi w przepastnych szufladach planów ewentualnościowych". Jasne: nie o każdym, teoretycznie tylko, możliwym scenariuszu warto prowadzić szeroką i głośną debatę, ale są warianty, o których jest stanowczo za cicho.

Wojna oficjalna UKR-ROS to np chyba z automatu zmiana oficjalnego statusu obecnie przebywających w Polsce mieszkańców Ukrainy z wizy/karty pobytu/nierejstrowanego pobytu na prawo pobytu łącznie z ochroną przysługującą uchodźcom. Plus ci wszyscy, którzy ruszą z Ukrainy (i&nbs ...

mooj
4 grudnia 2018 13:38

@Trzy uwagi o Ukrainie (4 grudnia 2018 12:11)

"zadbajmy wpierw o przyrost naturalny w Polszcze, który obecnie jest najgorszy w Unii"

a to "obecnie" to dane za 2017? 2018?

mooj
4 grudnia 2018 13:27

Strona 1 na 20.    Następna